به روز رسانی در 05:42:29 AM GMT

اینجا هستید: آرشیو آخرين اخبار آزادی کارگر فصلی ساختمانی به همت خیرین و ستاد دیه لرستان

آزادی کارگر فصلی ساختمانی به همت خیرین و ستاد دیه لرستان

نامه الکترونیک Print PDF

 

 

 

 

 

 

آزادی کارگر فصلی ساختمانی به همت خیرین و ستاد دیه لرستان

به گزارش روابط عمومی ستاد دیه استان:

توکل شاکرمی مدیر نمایندگی ستاد دیه لرستان در این خصوص اظهار داشت کارگر ساختمانی که در یکی از شهرستان های استان به همراه یک نفر دیگر جهت کار دریک ساختمان نیمه کاره مشغول بودند  به علت سهل انگاری باعث افتادن سقف ساختمان مذکور به روی شخصی میشود و طبق بررسی و نظریه کارشناسی دادگستری 30درصد مقصر شناخته میشود و چون دارای هیچ گونه بیمه ای نبوده اند مددجو به علت نپرداختن مبلغ دیه و شکایت فرد صدمه دیده راهی زندان میشودو به پرداخت مبلغ 4/750/000/000ریال دیه محکوم میشود با تلاش مددکاران این ستاد و رایزنی با شکات و همچنین اخذ مبلغ 2/000/000/000ریال تسهیلات ستاد دیه  از محل بانکهای عامل مددجو از زندان آزاد و به آغوش خانواده بازگشت شاکرمی در پایان افزود بیمه نمودن هر گونه کار ساختمانی حتی کار روز مزد و یا ساعتی از همچنین حوادثی پیشگیری خواهد نمود .