به روز رسانی در 05:42:29 AM GMT

اینجا هستید: آرشیو آخرين اخبار آزادی کشاورز زیان دیده از سیل از زندان با همت خیرین و ستاد دیه لرستان

آزادی کشاورز زیان دیده از سیل از زندان با همت خیرین و ستاد دیه لرستان

نامه الکترونیک Print PDF

 

آزادی کشاورز زیان دیده از سیل از زندان با همت خیرین و ستاد دیه لرستان

به گزارش روابط عمومی ستاد دیه استان:

توکل شاکرمی مدیر نمایندگی ستاد دیه لرستان در این خصوص اظهار داشت کشاورز زیان دیده از سیل سال 98 این استان که با اجاره نمودن زمین کشاورزی جهت امرار و معاش خانواده خود تلاش مینموده در سیل دچار ضرر و زیان شده بطوری که کل محصول نامبرده از بین رفته چون مددجو محصول خود را بیمه نکرده ورشکست شده و با شکایت شاکی راهی زندان شده است طبق تحقیقات انجام شده مددجو مبلغ410/000/000ریال باید جهت آزادی پرداخت می نمود که با رایزنی با شکات توسط مددکاران ستاد دیه لرستان و همچنین کمکهای خیرین ستاد دیه و پرداخت مبلغ 200/000/000ریال زمینه آزادی مددجو فراهم گردید و مددجو به کانون گرم خانواده باز گردانده شد شاکرمی در پایان افزود با توجه به شروع فصل سرما بیمه نمودن محصولات کشاورزی می تواند از مشکلات اینچنین پیشگیری نماید.