به روز رسانی در 05:42:29 AM GMT

اینجا هستید: آرشیو آخرين اخبار آزادی23 تن از مددجویان جرائم غیر عمد زندانهای استان لرستان به همت ستاددیه لرستان وخواننده محبوب محسن چاوشی و ورزشکاران باستانی لرستان

آزادی23 تن از مددجویان جرائم غیر عمد زندانهای استان لرستان به همت ستاددیه لرستان وخواننده محبوب محسن چاوشی و ورزشکاران باستانی لرستان

نامه الکترونیک Print PDF

 

 

 

 

 

آزادی23 تن از مددجویان جرائم غیر عمد زندانهای استان لرستان به همت ستاددیه لرستان وخواننده محبوب محسن چاوشی و ورزشکاران باستانی لرستان

به گزارش روابط عمومی ستاد دیه استان:

توکل شاکرمی مدیر نمایندگی ستاد دیه لرستان در این زمینه اظهار داشت خواننده محبوب محسن چاووشی مبلغ 140میلیون تومان برای آزادی مددجویان لرستان اهداء نمود و همچنین باکمک خیرین استانی و ورزشکاران باستانی این استان زمینه آزادی 23 تن از مددجویان زندانهای استان لرستان فراهم گردید ایشان افزودن که بدهی این تعداد مددجو بیش از یک میلیارد تومان بوده که بخش قابل توجهی از آن را به صورت صلح و سازش و اخذ مصالحه توسط مددکاران صورت گرفته که منجر به آزادی این تعداد زندانی شده است.