به روز رسانی در 02:34:37 AM GMT

اینجا هستید: آرشیو آخرين اخبار توجه ویژه به بیمه نمودن کارگران موقت :

توجه ویژه به بیمه نمودن کارگران موقت :

نامه الکترونیک Print PDF

 

توجه ویژه به بیمه نمودن کارگران موقت :

به گزارش روابط عمومی ستاد دیه استان:

به گفته مدیر نمایندگی ستاد دیه استان لرستان در همین راستا متاسفانه تعداد 4 نفر از مددجویان محکوم به پرداخت دیه بعلت بی احتیاطی وبی مبالاتی و عدم رعایت نظامات دولتی با مبلغ نزدیک به 3 میلیارد تومان هم اکنون در زندانهای لرستان تحمل حبس مینمایند که بابت مصدومیت و یا فوت کارگران ساده ساختمانی بوده وی در ادامه افزود مشاغل ساختمانی از خطرناکترین کارهای هستندکه کارگران در این بخش بیش از سایر مشاغل در معرض انواع حوادث قرار دارند و این دسته ازافراد به گواه آمار یکی از پر حادثه ترین شغل ها را دارا میباشند و از این رو بیمه آنها به ویژه درحوزه حوادث ناشی از کار امری حیاتی برای این عزیزان محسوب می گردد . لذابنظر میرسد اطلاع رسانی و توجه ویژه به این موضوع اهمیتی بالایی داشته و میتواند بابیمه نمودن این قشر زحمتکش جامعه از عواقب بعدی در حوادث پیش رو جلوگیری نمود.