به روز رسانی در 05:42:29 AM GMT

اینجا هستید: آرشیو آخرين اخبار ادای نذر محرمی خیر لرستانی مقبم تهران برای آزادی مددجوی جرائم غیر عمد لرستان

ادای نذر محرمی خیر لرستانی مقبم تهران برای آزادی مددجوی جرائم غیر عمد لرستان

نامه الکترونیک Print PDF

 

 

 

به گرارش روابط عمومی ستاد دیه لرستان

در ایام محرم و صفر به همت خیر لرستانی مقیم تهران جهت آزادی یک زندانی جرائم غیر عمد استان لرستان با ادای نذر  محرمی خویش  به مبلغ 140/000/000ریال  و همچنین تلاشهای مددکاری این ستاد و اخذ گذشت و برقراری جلسه صلح و سازش  با شکات موجبات آزادی  یکی از مددجویان گرفتار در بند راین استان فراهم گردید و مددجوی فوق به آغوش گرم خانوداه برگردانده شد.