به روز رسانی در 02:34:37 AM GMT

اینجا هستید: آرشیو آخرين اخبار آزادی دو تن از زندانیان جرائم غیر عمد توسط موسسه خیریه سرزمین مهر و احسان

آزادی دو تن از زندانیان جرائم غیر عمد توسط موسسه خیریه سرزمین مهر و احسان

نامه الکترونیک Print PDF

به گزارش روابط عمومی ستاد دیه استان لرستان دو تن از زندانیان که بعلت بدهی مالی در زندان محبوس بودند با مساعدت و کمک خیریه سرزمین مهر و احسان زمینه آزادی آنان فراهم گردید .

شاکرمی مدیر نمایندگی ستاد دیه استان در این ارتباط افزود موسسات خیریه همواره یاریگر ما در امر آزادسازی زندانیان جرائم غیرعمد بوده اند و این اقدام آنان مصداق بارز عمل خیر و صالح است و احسان و نیکوکاری و دستگیری از نیازمندان اعمالی هستند که پاداش آنها تنها در نزد خالق یکتا است.در ادامه شاکرمی با اهدا لوح تکریم از خیرین موسسه مذکور تقدیر نمود.