به روز رسانی در 02:34:37 AM GMT

اینجا هستید: یاوران ستاد دیه

از شما برای کمک به زندانیان نیازمند استان لرستان متشکریم.

اطلاعات: هموطن گرامی با تکمیل فرم ذیل و درج شماره تلفن تماس خود همکاران ما با شما تماس گرفته شرایط کمک به زندانیان نیازمند را به اطلاع شما خواهند رساند. چه زیباست وقتی دست کریمانه و خدایی از آستین مردان و زنان خدایی بیرون می آید و سبدی پر از گل صفا و صمیمیت، گذشت و فداکاری را به خانواده دردمند هدیه داده تا چراغ بی فروغ امید را در دل نا امبدان روشنی بخشد.