به روز رسانی در 05:42:29 AM GMT

اینجا هستید: پيشنهادات

براي ارسال نظرات، پيشنهادات و شكايات لطفا فرم زير را تكميل نماييد و يا از طريق تلفن ها و آدرس هاي زير اقدام فرماييد.

نشانی:
آدرس : لرستان - خرم آباد - خیابان ساحلی غربی- پل شهدا به سمت میدان استانداری
6813757834
تلفن: 06633339170
نمابر: ۰۴۵-۳۳۷۴۰۵۰۰

اطلاعات: خواهشمند است جهت رسيدگي دقيق به مشكلات اطلاعات مربوط به خود را به صورت دقيق وارد نماييد. همچنين ارسال نام زندان ، مددكار و ... در تسريع رسيدگي به مشكلات موثر خواهد بود.