آخرین اخبار : 

کمک به ستاد دیه

 

  • از طریق شماره حساب های زیر:

0201108584006              سيبا بانك ملي

13274958               جاري بانك رفاه

551926136        جاري بانك كشاورزي

1-7778899-759-3023      بانك انصار

  • از طریق پرداخت آنلاین:

به زودی در این صفحه امکان پرداخت اینترنتی فراهم خواهد شد.

پاسخی بگذارید