آخرین اخبار : 

سکان هدایت نمایندگی ستاد دیه استان لرستان توسط آقای توکل شاکرمی بمدت دو سال دیگر تمدید شد


با صدور حکمی از سوی سیدعلاء میرمحمدصادقی رئیس هیأت مدیره ستاد دیه کشور مدیریت آقای توکل شاکرمی در نمایندگی ستاد دیه استان لرستان به مدت دو سال دیگر تمدید شد.در بخشی از متن حکم صادره آمده است؛«همت والا و توان و پشتکار جنابعالی و بهره گیری از سوابق مدیریتی ارزنده و تجارب مفید و مؤثر حاصله به عنوان مدیرنمایندگی در دوره دوساله قبلی، پشتوانه عظیمی در راستای اجرایی نمودن مفاد مندرج در اساسنامه ستاد دیه، دستورالعمل ها و مصوبات هیئت مدیره و هیئت امناء ستاد دیه خواهد بود »

پاسخی بگذارید