آخرین اخبار : 

سيم كشي نامناسب منجر به فوت جوان دانشجو شده و تنها نان آور خانواده اي را دو سال است در زندان گرفتار كرده .

به گزارش روابط عمومي ستاد ديه استان لرستان سيم كشي نامناسب ساختماني در حاشيه شهر منجر به فوت يك جوان دانشجو شده و تنها نان آور خانواده اي را دو سال است در زندان گرفتار كرده است. محمد م 54 ساله كه راننده ماشين در يك شركت خصوص بوده بعلت ناراحتي قلبي توانايي كار كردن را نداشته و با دريافت مبلغي مقرري بازنشتگي قبل از موعد گرفته و به همراه سه فرزند دخترش در منزل كوچك خود در حاشيه شهر زندگي مي كرد با توجه به اينكه مقرري دريافتي وي كفاف هزينه هاي درماني و روزمره زندگي ش را نداشت تصميم مي گيرد در پي يافتن كاري براي دخترانش به شهرستان بزرگتري مهاجرت نمايد .
وي منزل كوچك خود را رها كرده و راهي شهرستان كرج ميشود .سه روز پس از تخليه منزل تنها پسر همسايه ديوار به ديوار وي در يك شب باراني دچار برق گرفتگي شده و فوت مي نمايد كارشناسان اداره برق با بررسي محل مشاهده مي نمايند كه سيم برق منزل محمد كه در مجاورت لوله هاي گاز است در فضاي آزاد دچار پوسيدگي شده و علت فوت جوان دانشجو را سيم كشي نامناسب ساختمان و اتصال برق (سيم فاز ) با لوله گاز بر اثر باراندگي عنوان مي نمايند .
بهمين علت محمد نه تنها نتوانست در شهرستان بزرگتري وضعيت زندگي خود را سر و سامان ببخشد ، بلكه با مقصر شناخته شدن بعلت عدم رعايت نظامات دولتي منجر به قتل به پرداخت يك ديه كامل در ماه حرام محكوم شده و بعلت عدم توانايي پرداخت ديه نزديك به دو سال است كه در زندان بسر مي برد . و خانواده او مجدد به زادگاه خود برگشته و در شرايط مالي بدتر از قبل قرار گرفته اند .

پاسخی بگذارید