آخرین اخبار : 

دیدار مدیر عامل ستاد دیه لرستان با مدیر اداره امور شعب بانک تجارت لرستان

توکل شاکرمی در این دیدار ضمن تقدیر و تشکر از همکاری های مستمر بانک تجارت ، به ارائه گزارشی از فعالیت های ستاد دیه و زندانیان جرائم غیر عمد پرداخت .
ایشان با اشاره به گرفتاری و مشکلاتی که زندانیان جرائم غیر عمد و خانواده های آنها دارند همچنین آسیب هایی که در این مدت ممکن است برای آنها پیش آید ، خواستار مساعدت و همکاری خاص بانک تجارت در انجام رسالت این ستاد مردم نهاد شد.
محمد طاهری مدیر اداره امور شعب بانک تجارت استان هم با تقدیر و تشکر از فعالیت های ستاد و مهم ارزیابی کردن این مشکل اجتماعی که ستاد دیه برعهده گرفته اشاره داشت بانک تجارت هم به آزادی زندانیان غیر عمد توجه خاصی دارد .
ایشان افزودند :پرداخت تسهیلات قرض الحسنه بابت ازادی زندانیان بدهکار غیر عمد اولویت اول پرداخت های بانک تجارت استان می باشد.
در ادامه نامبرده تاکید نمود : هیچکدام از ممدجویان جرائم غیر عمد استان بخاطر شکایت بانک تجارت در زندان نمی باشند .
وی افزود بانکها نباید بخاطر عدم پرداخت اقساط افراد را روانه زندان نمایند چرا که در این خصوص راهکار های مختلفی وجود دارد و بانکها باید در فواصل مختلف زمانی همکاری لازم را با بدهکاران معوق بعمل آورند و تا سرحد ممکن از زندانی نمودن بدهکاران پرهیز نمایند .

پاسخ دهید