آخرین اخبار : 

جلسه مدیر عامل و مسئول گروه تحقیق ستاد دیه استان لرستان با زندانیان زندان مرکزی خرم اباد


به گزارش روابط عمومی ستاد دیه لرستان در اجرای برنامه های بازدید از زندانها و بررسی وضعیت مددجویان جرائم غیر عمد از نزدیک و تسریع و تسهیل در آزادی این افراد جلسه حضوری مدیر عامل و مسئول گروه تحقیق ستاد دیه لرستان با مددجویان ، رئیس زندان و مددکاران زندان مرکزی خرم اباد برگزار شد .
در این دیدار ابتدا توکل شاکرمی مدیر عامل ستاد دیه لرستان طی سخنانی در جمع مددجویان جرائم غیر عمد به تشریح شرایط اعطای تسهیلات و کمک از ناحیه ستاد به مددجویان واجدشرایط نمود و افزود که پرونده ها پس از انجام مراحل کامل تحقیق و مذاکره با شکات قابل طرح در جلسات هیئت مدیره ستاد می باشد .
سپس طی جلسه ای که مدیر عامل ، مسئول گروه تحقیق ستاد دیه،مدیر زندان مرکزی و مددکاران حضور داشتند مددجویان تک تک و رو در رو مشکلات خود را بیان داشته وراههای آزادی آنها بررسی و مذاکره گردید
همچنین در این جلسه با درخواست مدیر عامل ستاد دیه استان و موافقت قاضی محترم ناظر بر زندان به تعدادی از مددجویان جهت پیگیری پرونده و مذاکره بیشتر با شکات برای اخذ گذشت رضایتمندانه مرخصی اعطا گردید.
DSC09057

DSC09053DSC09057

پاسخی بگذارید