آخرین اخبار : 

تغییر مکان ساختمان اداری ستاد دیه استان لرستان

توکل شاکرمی مدیر عامل ستاد دیه لرستان از تغییر مکان ساختمان اداری ستاد خبر داده و افزود در راستای ارتقای سطح فعالیت های ستاد دیه و کمک هر چه بیشتر و بهتر به زندانیان جرائم غیر عمد استان لرستان با تصویب هیئت مدیره ساختمان اداری ستاد دیه لرستان به مرکز شهر نزدیک اداره کل زندانها منتقل گردید
به گزارش روابط عمومی ستاد دیه استان لرستان وی افزود ساختمان اداری این ستاد قبلا مشترک با مرکز حمایت های اجتماعی بود و با توجه به رسالت و اهداف ستاد دیه و تفکیک زندانیان جرائم غیر عمد از سایر زندانیان نسبت به مستقل نمودن ساختمان اداری ستاد تصمیم گیری شد و ساختمان فعلی با توجه به نزدیکی به اداره کل زندانها و سهولت دسترسی خانواده های زندانیان جرائم غیر عمد و همچنین بهره مندی از فضای اداری مناسب تر به آدرس زیر منتقل گردیده است .
خرم آباد – خیابان ساحلی جنوبی پل شهدا – بسمت استانداری نرسیده به اداره کل زندانهای لرستان
کدپستی57834-68137 شماره تلفن 33339170 و 33339171

فاکس 33339171

پاسخ دهید