آخرین اخبار : 

بازدید مسئول بازرسی شوراهای حل اختلاف دادگستری از ستاد دیه استان لرستان

به گزارش روابط عمومی ستاد دیه استان لرستان آقای کرمی مسئول بازرسی شوراهای حل اخلاف و دبیر کمیسیون رسیدگی به تخلفات و آقای کوشکی بازرس شوراهای حل اختلاف استان در ادامه بررسی نقاط ضعف و وقوت شوراهای حل اختلاف استان طی بازدیدی از ستاد دیه استان لرستان به بررسی شورای حل اختلاف شعبه ویژه ستاد دیه استان پرداختند .
در این دیدار ابتدا توکل شاکرمی مدیر عامل ستاد دیه استان لرستان گزارشی از فعالیت های ستاد دیه استان ارائه نموده و اضهار داشت که عملکرد شوراهای حل اختلاف در بحث مختومه نمودن پرونده های قضایی بسیار مثبت بوده . در همین راستا شعبه ویژه ستاد دیه هم همواره در بحث آزادی زندانیان علی الخصوص زندانیان غیر عمد کمک نموده و ضمن اخذ توافق در ستاد دیه از مراجعه مجدد شکات به دادگستری ممانعت نموده است .
سپس آقای کوشکی با عنوان این مطلب که در سنوات بالای خدمتی خود در مجموعه قضایی با افراد آسیب پذیری زیادی مواجهه شده است که اگر ستاد دیه از آنها دستگیری نمی نمود چه بسا که هرگز مشکل آنها رفع نمیشد و سالیان متمادی در زندان باقی مانده . وی افزود ستاد دیه با آزاد نمودن زندانیان جرائم غیر عمد که ناخواسته وبر اثر یک اتفاق یا غفلت دچار مشکل شده اند به برخی از اهداف دستگاه قضایی از جمله کاهش جمعیت کیفری و کاهش آسیب های اجتماعی هم کمک می نماید .
شورا

شورا2شورا2

پاسخ دهید